93 201 14 59
implantes

Un implant és un biomaterial inert, generalment d’un aliatge de titani o zirconi, que té forma d’arrel dentària, que s’insereix en el os per restablir la funció i l’estètica perduda per l’absència d’una o més dents. Requereix d’una tècnica quirúrgica molt depurada i d’un estricte manteniment. Un cop l’implant s’ha integrat a l’os, es procedeix a la col·locació de la seva corona protèsica.