93 201 14 59
Odontopediatria-Puigrefagut

Odontopediatria

Aquesta branca de la Odontologia tracte les malalties dentals, els traumatismes i les anomalies ortopèdiques dels maxil·lars en edat pediàtrica.

És bo poder començar l’exploració dental als 4 anys d’edat per ensenyar i educar als nens en l’hàbit de la higiene i de l’alimentació per tal de diagnosticar possibles alteracions funcionals tals com la respiració oral, la deglució atípica, la interposició lingual o d’altres hàbits causants de posteriors deformitats òssies i dentals.

Ortodòncia Interceptiva

Fa referència a la col·locació d’aparells funcionals en casos de discrepàncies ossi-dentals, per prevenir maloclusions més importants.

En aquesta fase corregim les anomalies esquelètiques gràcies a la capacitat plàstica dels ossos maxil·lars en aquesta edat.

També tractem les deformitats de les arcades dentaries que alteren el funcionament masticatori.

Ortodòncia en Dentició Mixta

Corregim els problemes de malposició dental que puguin afectar al maxil·lar, a la mandíbula o a la combinació de les dues.

Apliquem tractaments ortopèdics en els casos on siguin necessaris.

Obturacions Dentals

Les dents temporals ocupen i mantenen l’espai de les dents definitives i, per tal d’evitar patologies mes importants com les infeccions del nervi de la dent causants d’abscessos i processos febrils, resulta de gran importància l’obturació d’aquest tipus de dents.

Tractaments Polpars

Quan el procés infecciós, que és la caries, arriba al nervi, s’ha de fer un tractament polpar (la polpa és el nervi de la dent) per tal d’eliminar el dolor, la inflamació i la infecció.

Correcció d’Hàbits i Disfuncions

Pren importància en aquest àmbit el paper del logopeda per ensenyar al nen exercicis i tècniques en els casos de respiració i deglució atípica i de interposició lingual per tal d’evitar futures maloclusions.

Traumatismes

Són molt freqüents els traumatismes dentals en els nens, especialment en casos de maloclusió per prognatisme maxil·lar, és a dir, on les dents superiors estan protruïdes.