93 201 14 59

És important la prevenció de les malalties bucodentals ja que poden ser causants de patologies més greus i més insostenibles.

Dins d’aquest àmbit d’actuació professional es fa incís, entre d’altres, en el mètode i la freqüència del raspallat així com en l’alimentació i les seves conseqüències en el desenvolupament de la caries dentals.

Com a part del servei de Prevenció i Educació Dental, l’equip d’Ortodòncia Puigrefagut assessora també en diferents estats fisiològics tals com consells durant l’embaràs o la menopausa.

Tanmateix, aconsella i forma els esportistes d’elit, ja que una bona salut dental és favorable pel seu rendiment.

Finalment, aquest àmbit professional té incidència i ajuda en els estats de immunodepressió i en malalties sistèmiques.