93 201 14 59
Protesis-implante-dental-puigrefagut

Pròtesi Fixa

Quan una dent ha sofert un tractament endodòntic, queda més fràgil per des-estructuració dels teixits que la formen. És aleshores aconsellable protegir la peça amb una corona per evitar fractures posteriors. La indústria disposa d’una amplia gama de materials i tècniques innovadores per aconseguir una estructura protèsica resistent i estètica al mateix temps.

Pròtesi Removible

Quan no tenim possibilitat de substituir les nostres peces dentals naturals perdudes per tècniques fixes, hem de recórrer a una pròtesis removible o complerta. La prevenció és important per tal d’evitar arribar a aquesta situació ja que és traumàtica i incòmode tant des del punt de vista personal com sociològic per al pacient.